Společenství včel - Včely, to je radost i starost, ale i med.

white
Přejít na obsah
   Včely žijí pospolu v úlu, jejich společenství označujeme jako  „včelstvo“. V každém úlu najdeme pouze jednu matku (královnu), velké  množství dělnic a několik trubců, kteří ve včelstvu přebývají zpravidla  od jara do podzimu, poté jsou včelami vyhnány. Jednotliví obyvatelé úlu  jsou na sobě bezvýhradně závislí, každý má danou úlohu, kterou musí  plnit.

Matka, která jediná má vyvinuté samičí pohlavní orgány, má na starost  klást vajíčka. Trubci matku oplodňují při snubním proletu jedenkrát za  život matky. Matka si sperma uloží do spermoteky, ze které poté čerpá  pro oplodňování vajíček které klade. Dělnice toho mají na starost  nejvíce. Vyhledávají nektar, medovici, pyl a vodu. Dále se starají o  zpracování medu z nektaru, konzervování pylu, stavbu plástů a krmení  ostatních ve včelstvu. Střeží vchod do úlu i správnou teplotu v hnízdě,  uklízejí a čistí.
Matka je mnohem větší než dělnice a vůbec se nepodílí na práci v úlu,  jejím jediným posláním je obnova včelstva. Její žihadlo není určené  pouze na obranu, ale i na kladení vajíček. Celý svůj život se může těšit  z péče dělnic, které jí i krmí.

Vývoj dělnice a matky je zpočátku zcela totožný. Co tedy způsobuje  jejich odlišnost po dokončení vývojového procesu? Larvičce matky je  dopřáváno více mateří kašičky než ostatním a dospělý jedinec vylézá ze  své buňky již po 16 dnech. Stane-li se, že v úlu objeví mladá matka  další matku, nastane boj a slabší zahyne. Včelstvo se však také může pomocí rojení rozdělit na dvě části. Starší matka pak s jednou částí odletí a nastěhuje se jinam.

Tělo včelí dělnice je minimálně o centimetr kratší než tělo matky a  nemají vyvinuté pohlavní orgány. V úlu se jich v sezóně nachází až  30 000 – 60 000, během zimy však jejich počet klesne až na 10 000 - 15  000. Jejich posun v žebříčku závisí na tom, jak jsou staré. Nejdříve  čistí buňky, poté krmí larvy. 6. až 12. den svého života mají za úkol  krmit matku, teprve když jim je 21 dnů začínají létat pro potravu. Z  vajíček, která nejsou oplodněná se líhnou trubci.
+420 608707030

med@vcelyfm.cz
telefon
email
Levné responzivní weby
Návrat na obsah