Jak vzniká med - Včely, to je radost i starost, ale i med.

white
Přejít na obsah
    V přírodě jsou dva zdroje surovin, ze kterých včely tvoří med. Jedná se o rostlinné šťávy, označované mezi včelaři jako nektar u květů rostlin a medovice vylučovaná hmyzem.  Nektar včely získávají přímo z květů rostlin, kdežto medovici včelám  zprostředkovávají tzv. hmyzí producenti, nejčastěji mšice. V obou  případech se jedná o rostlinné asimiláty vznikající fotosyntetickou  reakcí, kdy působením sluneční energie dochází v asimilačních orgánech  rostlin k syntéze vysokoenergetických molekul a další přeměně do  složitějších struktur z vody a oxidu uhličitého.

Jak včely vytvářejí med
Včely sbírají sladké šťávy (nektar, medovice) vytáhnutím sosáčkem,  doplní ho několika vlastními enzymy a uloží do tzv. medného váčku.  Následně jej donese do úlu a  předá nektar jiným včelám, které ho uloží  do buňky plástu, kde je nektar zahušťován a vysušován za vyšších teplot  dokud není zralý. Tento proces trvá i několik dnů. Po zaplnění buňky a  dosažení zralosti je následně med zavíčkován voskovým víčkem, což je  signál pro včelaře, že je med vhodný k vytáčení.  
Pro zajímavost 1kg medu = cca 1 000 000 navštívených květů.

Co je to vlastně med?
Včelí med je potravina přírodního charakteru, která je vytvořena společenstvím včely medonosné (Apis  mellifera)  sběrem sladkých šťáv / nektaru rostlin, který včely  přetvářejí, kombinují a obohacují svými specifickými látkami, ukládají,  zahušťují a nechávají zrát v plástech. Dalším zdrojem získávání sladkých  šťáv je medovice, kterou včely získávají  sběrem vyprodukované šťávy  některými skupinami hmyzu. Různé druhy kvalitního medu jsou prakticky  stejně hodnotné a liší se barvou, chutí, vůní, …, ale je to vždy MED.
+420 608707030

med@vcelyfm.cz
telefon
email
Levné responzivní weby
Návrat na obsah